Aktualnosci: Stokłosa to uznana w Polsce marka

...Henryk Stokłosa umie gospodarzyć. W ciągu 25 lat zbudował największy w Polsce kompleks firm rolniczo-przemysłowych, oparty tylko na własnym, polskim kapitale, zlokalizowany przede wszystkim w naszym regionie i zatrudniający blisko 6 tysięcy ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy osób i instytucji na stałe współpracuje z jego firmami. Jeszcze więcej korzysta z postępu technicznego i technologicznego, który upowszechnia w naszym regionie. Jest więc największym pracodawcą w Wielkopolsce.

Pytany o źródła swego gospodarczego sukcesu, za każdym razem podkreśla, że do wszystkiego doszedł własnymi siłami, często wbrew przeciwnym wiatrom, które musiał zwalczać. Dziś

Rozwój z roku na rok

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” w Śmiłowie jest dziś jednym z największych prywatnych zakładów w Polsce. Założony w 1982 roku, początkowo był jedynie zakładem utylizacyjnym, obecnie w jego skład wchodzą m.in.: Zakład Transportu i Ochrony Środowiska, Zakład Produkcji Mączek, Tłuszczy, Koncentratów i Utylizacji, Zakład Produkcyjny Tuczno, Gospodarstwo Rybackie Ostrówek, Zakład Rolny Śmiłowo wraz z Gorzelnią, Zakład Rolny Mościska, Zakład Rolny Zacharzyn, Zakład Rolny Sypniewo, Zakład Rolny Nietuszkowo, Zakład Rolny w Zwierzynku i Mielnie, Ferma Tuczu Trzody Chlewnej Komorzewo, Ferma Tuczu Trzody Chlewnej Przytoczna, Ferma Tuczu Trzody Chlewnej Słowenkowo, Ferma Tuczu Trzody Chlewnej Miłostowo, Ferma Trzody Chlewnej, Wylęgarnia i Ferma Drobiu, Zakłady Mięsne wraz z siecią handlową, Laboratorium Zakładowe, Dom Gościnny „Pasibrzuch”. W sumie senator Henryk Stokłosa gospodaruje na 16000 ha użytków rolnych.

Ponadto ,,Farmutil HS - Holding’’ S.A. w Śmiłowie pełni funkcje nadzorczo-zarządzające w stosunku do kilku spółek prawa handlowego, a wśród nich: Zakładów Drobiarskich ,,Koziegłowy” w Koziegłowach k. Poznania, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,Farmutil’’ w Pile, Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Zbożowego ,,Eko-Młyn’’ w Wałczu, a także nad spółkami prawa handlowego, których głównym przedmiotem działalności jest produkcja roślinna (uprawa zbóż) i zwierzęca (hodowla trzody chlewnej, drobiu i bydła) oraz nad Pilskim Radiem i TV ,,100”, zawiadującym dwoma redakcjami: ,,Tygodnika Nowego” i Radia ,,100” w Pile.

Do senatora Henryka Stokłosy należą także Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A. położone na Lubelszczyźnie.

W 2004 roku Farmutil zanotował przychody ze sprzedaży w wysokości 1 mld 178 mln złotych, a przeznaczył na inwestycje 120 milionów. Zgrupowane w holdingu zakłady senatora Henryka Stokłosy dawały zatrudnienie blisko 6 tysiącom osobom. Na opublikowanej przez gazetę „Rzeczpospolita” liście 500 największych polskich firm za rok 2004 Farmutil Holding S.A. Śmiłowo został sklasyfikowany na 162. miejscu, a Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A. na 479. pozycji (przychody „Łmeatu” wyniosły ok. 317 mln zł, a zatrudnienie w nich ma blisko 1400 osób).

Tylko to, co najlepsze

Zakłady Mięsne, wchodzące w skład Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil H.S” w Śmiłowie, podobnie jak pozostałe zakłady rolno-spożywcze należące do senatora Henryka Stokłosy, postawiły na nowoczesność. To zaowocowało wysoką jakością produktów, w pełni zasługujących na miano wyrobów XXI wieku. W sumie do sklepów i pod nasze strzechy trafia około 200 produktów firmowanych znakiem śmiłowskich zakładów. Charakteryzują się one wybornym smakiem, trwałością i świeżością, a przygotowywane są według najlepszych polskich receptur. Cała produkcja odbywa się w myśl hasła „Tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre”.

Zakłady Mięsne w Śmiłowie za swe wyroby były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane. Między innymi mają prawo do posługiwania się zastrzeżonym godłem „DOBRE BO POLSKIE”.

Zakłady Mięsne w Śmiłowie współpracują nie tylko z dużymi sieciami handlowymi i marketami, ale także rozwinęły własną sieć sklepów i hurtowni.

Z upadłego w lidera

Przejęte przez senatora Henryka Stokłosę – po upadłym Poldrobie, znajdujące się w katastrofalnym stanie – Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” stały się wkrótce największym zakładem drobiarskim w Polsce, prowadzącym działalność w zakresie hodowli drobiu, produkcji i sprzedaży drobiu świeżego, wędlin drobiowych, konserw i pasztetów drobiowych. Stało się tak w wyniku olbrzymich inwestycji oraz konsekwencji we wdrażaniu najnowszych technologii, a także dbałości o jakość wyrobów oraz prowadzenia swojej działalności w oparciu o surowiec pochodzący z własnych, bardzo nowoczesnych ferm. Do nich to trafiają pisklęta z należącego do ZD „Koziegłowy” Zakładu Wylęgu Drobiu w Śmiłowie. Zakład ten pod względem zastosowania najnowszych światowych technologii nie ma sobie równych w całej Unii Europejskiej. Nic więc dziwnego, że Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy’’ stały się wyróżniającą spółką, charakteryzującą się najszybszym rozwojem oraz pozytywnymi, wysokimi wskaźnikami finansowymi, wśród których wymienić trzeba osiągnięcie zysku netto za rok obrachunkowy 2004 na poziomie 3 mln zł oraz ogólnych przychodów w wysokości 260 mln zł – i to pomimo niekorzystnych tendencji na rynku drobiowym. Warto też przypomnieć, że Zakłady Drobiarskie w Koziegłowach jako jedne z pierwszych w Polsce wdrożyły system kontroli HACCP oraz system kontroli jakości ISO, a ich wyroby wielokrotnie były nagradzane zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

W dbałości o zdrowie i jakość

Laboratorium Zakładowe ZRP „FARMUTIL HS” powstało w 1987 w celu wykonywania badań mączek mięsno-kostnych i tłuszczy technicznych. Kiedy powstała Zakładowa Oczyszczalnia Ścieków, laboratorium poszerzyło zakres swoich badań o wykonywanie analiz ścieków i gnojowic pochodzących z Zakładów Rolnych, a w 1992 r., gdy zostały uruchomione Zakłady Mięsne, zaczęto także prowadzić analizy mięsa i wędlin.

Laboratorium posiada akredytację na badania chemiczne i mikrobiologiczne. Dynamicznie poszerzając swoją ofertę, uzyskuje kolejne pozwolenia na prowadzenie badań. Ich szeroki zakres dowodzi, że trudno byłoby dziś wskazać na równie nowoczesną i posiadającą tak wiele uprawnień placówkę w kraju.

Najlepsi w kraju, najnowocześniejsi w Europie

W 2001 powstała w Śmiłowie spółka INSEFARM, a rok później otwarto najnowocześniejszą nie tylko w Polsce, ale i w Europie Stację Unasieniania Loch na 160 stanowisk. Było to ukoronowaniem 8-letniej działalności firmy senatora Stokłosy w tym zakresie. Piotr Kołodziej, główny lekarz weterynarii, uznał ją za sztandarową placówkę w kraju, a znamienity francuski specjalista w zakresie unasieniania, Bertrand Cassou, podkreślał, że Stacja ta stanowi syntezę najlepszych światowych rozwiązań.

Do celów inseminacji wybiera się tu odpowiednio wyselekcjonowane knury o najwyższych parametrach genetycznych, z najlepszych hodowli krajowych i zagranicznych.

Otwarcie nowoczesnej Stacji Unasieniania Loch stało się początkiem rozwoju i wdrażania nowych metod inseminacji trzody.

Uratowani przed porażką

Jeszcze dwa lata temu Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A. były skazane na porażkę. Zbyt duże zatrudnienie, zdekapitalizowany park maszynowy i przestarzała technologia powodowały, że ich wyroby były niekonkurencyjne na rynku, a firmie groziło bankructwo. Po sprywatyzowaniu, większościowy pakiet akcji przejął senator Henryk Stokłosa. Od tego momentu firma zaczęła się dynamicznie rozwijać. Obecnie zakłady w Łukowie należą największych i najnowocześniejszych producentów branży mięsnej w Polsce.

...
...
...
...
...


 
Obsługa technicza Alfa TV
© Copyright 2005 Henryk Stokłosa. Wszystkie prawa zastrzezone.