ZRP Farmutil-HS

Działalność:
Zakład Rolniczo-Przemysłowy FARMUTIL HS w Śmiłowie, będący jednym
z największych prywatnych zakładów, w którego skład wchodzą:

ˇ Zakład Transportu i Ochrony Środowiska
ˇ Zakład Produkcji Mączek, Tłuszczy, Koncentratów i Utylizacji
          ˇ Zakład Produkcyjny Tuczno
ˇ Zakład Produkcji Rolnej
       ˇ Gospodarstwo Rybackie Ostrówek
       ˇ Zakład Rolny Śmiłowo
       ˇ Zakład Rolny Mościska
       ˇ Zakład Rolny Zacharzyn
       ˇ Zakład Rolny Sypniewo
       ˇ Zakład Rolny Nietuszkowo
       ˇ Ferma Tuczu Trzody Chlewnej Komorzewo
       ˇ Ferma Tuczu Trzody Chlewnej Przytoczna
       ˇ Ferma Tuczu Trzody Chlewnej Słowenkowo
       ˇ Ferma Tuczu Trzody Chlewnej Miłostowo
       ˇ Ferma Trzody Chlewnej
       ˇ Wylęgarnia i Ferma Drobiu
ˇ Zakłady Mięsne
ˇ Laboratorium Zakładowe
ˇ Dom Gościnny "Pasibrzuch"

adres: Śmiłowo ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory
Centrala: tel. 0-prefix-67 2814140 faks 0-prefix-67 2838141

Dział Handlu Zakładów Mięsnych:
tel. 0-prefix-67 2814170 faks 0-prefix-67 2814160

Dział Marketingu Zakładów Mięsnych:
tel. 0-prefix-67 2814162 fax 0-prefix-67 2814164
e-mail: marketing@farmutil-hs.pl sekretariat@farmutil-hs.pl

Laboratorium Zakładowe tel./fax 0-prefix-672814117 fax 0-prefix-672814118

Dom Gościnny PASIBRZUCH tel. 0-prefix-672814352 fax 0-prefix-6728362
e-mail: pasibrzuch@farmutil-hs.pl

Zakład Transportu fax 0-prefix-672838750

Zakład Produkcji Mączek Mięsno-Kostnych i Tłuszczów technicznych
fax 0-prefix-672814302
www.farmutil-hs.pl

 

 
Obsługa technicza Alfa TV
© Copyright 2005 Henryk Stokłosa. Wszystkie prawa zastrzezone.